Wie zijn we?

De afdeling ‘horeca’ van het sociaal economiebedrijf De Vlaspit ontstond in 2007 toen afspanning ‘De Valk’, een hotelgebouw in de schaduw van de basiliek van Scherpenheuvel, door de Vlaspit werd gekocht en omgebouwd tot een gezellig eetcafé. Deze mooie locatie, waar menners vroeger hun paarden ‘afspanden’ om uit te rusten, was uiterst geschikt voor het opstarten van een alternatieve horeca-zaak die het idee van ‘eerlijke handel’ wenste te introduceren bij haar klanten. Het feit dat de wereldwinkel ontstond onder stimulans van de De Vlaspit is hier allerminst vreemd aan. Aangezien ‘De Valk’ voldoende ruim was, leek het evident om beide werkingen onder één dak te huisvesten als bevoorrechte partners van elkaar die echter onafhankelijk opereren. Zo werd het vroegere ‘De Valk’ omgedoopt tot het toenmalige ‘ De (h)Eerlijkheid’, een locatie waar enerzijds de wereldwinkel producten uit eerlijke handel te koop aanbiedt, en anderzijds De Vlaspit een eetcafé vorm geeft dat er een statement van maakt om eerlijke producten aan zijn klanten te slijten. Ondertussen zijn alle letters van onze naam opnieuw samengevoegd en is ons eetcafé gekend als ‘De Heerlyckheid’, waarbij de oude schrijfwijze doet denken aan de vroegere afspanning ‘De Valk’.

In 2012 werden de activiteiten van De Heerlyckheid bovendien uitgebreid met de catering werking van De Vlaspit, die tot dan toe in de hoofdgebouwen van De Vlaspit onderdak had gevonden maar daar onvoldoende plaats kreeg tussen de andere bedrijfsactiviteiten. Een shop-in-the-shop, waar streekproducten en kaarsen - gemaakt door de bedrijfsafdeling ‘kaarsen’ van De Vlaspit - worden verkocht, werd het sluitstuk van ons nieuw concept.’

Eenvoudig vers en eerlijk lekker

Bij de Heerlyckheid gaat kwaliteit voor de klant hand in hand met eerlijke handel, goede zorg voor de medewerkers en het stimuleren van het lokaal netwerk. Zo kreeg De Heerlyckheid de slogan ‘eenvoudig vers en eerlijk lekker’ mee. Deze slogan verwijst op verschillende manieren naar onze meerwaardige producten. De Heerlyckheid is eerst en vooral een plaats waar het eenvoudig en gezellig is en waar mensen warm onthaald worden. Het is een plaats waar mensen, ongeacht leeftijd of achtergrond, samen komen om iets te eten of te kopen. De klant heeft de keuze tussen eenvoudige gerechten op basis van streekproducten en gezonde dagelijkse kost, alsook tussen commerciële en fair-trade producten. Wat hij ook kiest, hij kan er zeker van zijn dat het gaat om betaalbare, verse, gezonde en seizoensgebonden producten die hij kan eten in een sfeer van respect voor diversiteit van producten, leeftijden, culturen en medewerkers.

Contact

Eetcafé De Heerlyckheid
Albertusplein 19
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 33 55 69
info@eetcafedeheerlyckheid.be
De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.